Fundusze unijne

Fundusze unijne

Informacja o przyznanych funduszach unijnych.

Poznaj naszą historie i odkryj w jaki sposób działamy.

PROW 2014-2020 w AGROSAD sp. z o.o.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakup linii do pakowania i paletyzacji

Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego
tj. Poprawy konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.