WEBINARIUM „SPROSTAĆ WYMAGANIOM ODBIORCÓW. SPOTKANIE Z FIRMĄ AGROSAD DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW I CEBULI”

Podczas szkolenia online zorganizowanego przez WiOM przy współudziale firmy z Równej kierownik ds. kontraktacji firmy Agrosad – Rafał Woźniak omówił kwestię utrzymania standardów jakościowych na polu.

Dokonał charakterystyki najpopularniejszych wad powstających podczas upraw i zbiorów. Opowiedział o podziale odmian ziemniaka według różnych kryteriów, tj.: odporności produkcyjno – handlowej, odporności przechowalniczej oraz typów kulinarnych.

Przybliżył także standard GlobalGAP, zazwyczaj wymagany przez sieci handlowe. Z kolei o utrzymaniu standardów jakościowych podczas produkcji mówił Rafał Wągrowski, kierownik ds. zarządzania jakością firmy Agrosad.

Scharakteryzował najpopularniejsze wady powstałe podczas przechowywania surowca oraz zmiany surowca w czasie sezonu.

Opowiedział o współpracy pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi oraz o tworzeniu nowych produktów.

Przybliżył uczestnikom webinarium zagadnienie testów produkcyjnych. Opowiedział o próbach ilościowych oraz o klasyfikacji surowca oraz opakowań.