WPROWADZENIE ISO 22000

W Agrosad zaczyna funkcjonować system ISO 22000, czyli system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Norma ta jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy mogą spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym zajmujące się np. transportem, magazynowaniem, produkcją opakowań oraz materiałów do kontaktu z żywnością.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 zapewnia nam wiele korzyści. Wśród nich na uwagę zasługuje większa rozpoznawalność, ponieważ system ten opiera się o wymagania międzynarodowe, a nie tylko krajowe oraz optymalizacja kosztów, bo zawiera w sobie HACCP i ISO 9001.

System ten ułatwia nam działalność operacyjną firmy poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania oraz potwierdza zgodność z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Wdrożony system ISO 22000 poświadcza naszą troskę o jakość i bezpieczeństwo żywności oraz ułatwia nam nawiązanie współpracy z nowymi klientami i partnerami biznesowymi, którzy mogą wymagać posiadania certyfikatu ISO 22000.

Nasza firma stawia na rozwój a jego szybsze tempo możemy osiągnąć poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. Istotne jest również powstawanie nowych i innowacyjnych produktów będących wynikiem informacji zwrotnych uzyskiwanych od naszych klientów.