XXIV KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA W KALINOWEJ

W sierpniu 2017 roku w Kalinowej odbyły się XXIV Krajowe Dni Ziemniaka. Wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin do organizacji tej edycji Krajowych Dni Ziemniaka przyłączyły się nasze firmy: Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o. oraz Agrosad Sp. z o.o., jednostki samorządu rolniczego oraz Gmina i Miasto Błaszki.

Podczas targów zaprezentowano poletka z ponad 100 odmianami ziemniaka, przedstawiono innowacyjne technologie sadzenia, pielęgnacji, zbioru oraz nawożenia i ochrony ziemniaka. Zademonstrowano także możliwości wykorzystania w rolnictwie nowych rozwiązań technologicznych: systemów naprowadzania GPS, czy dronów skanujących pola. Dodatkowo można było zobaczyć kolekcję ponad 40 odmian cebuli wraz z wpływem zastosowania różnych systemów nawadniania na jej jakość i wielkość plonu.

XXIV Krajowe Dni Ziemniaka to również jak dotąd największy w historii Polski pokaz zbioru ziemniaków. Wykopki wykonywało jednocześnie od sześciu do ośmiu jedno-, dwurzędowych i samobieżnych kombajnów różnych producentów.

Poza praktycznymi pokazami w trakcie trwania targów prowadzone były wykłady dotyczące technologii uprawy, przechowalnictwa, odmianoznawstwa ziemniaka, a także rozwiązań marketingowych oraz przepisów prawnych.

„Ziemniak dziś i jutro”, bo pod takim hasłem odbywały się targi w Kalinowej to także nowe spojrzenie na ziemniaka. W trakcie trwania XXIV Krajowych Dni Ziemniaka zaprezentowaliśmy „Little Potato”, czyli mini bulwy ziemniaków przyszłości.

Zwieńczeniem sobotniego wydarzenia był koncert „Nie taki Straszny Dwór”, w którym wystąpili artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Śpiewacy wykonali arie, duety i tercet operowy oraz pieśni Stanisława Moniuszki, zaś artyści baletu wykonali choreografie do mazura ze „Strasznego dworu” oraz poloneza z „Halki”.