UZYSKANIE CERTYFIKATU HACCP

Wdrażamy system HACCP, który jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. System ten umożliwia nam określenie metod ograniczenia tych zagrożeń.

Wdrożenie systemu HACCP zapewnia nam wiele korzyści, takich jak zgodność naszych produktów z przepisami prawa czy spełnienie oczekiwań klientów poprzez gwarancję produktu bezpiecznego i wysokiej jakości. Zapewnia nam prawidłową organizację działań i podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników wytwarzających nasze produkty.

System HACCP poprawia komunikację pomiędzy działami w zakresie bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych produktów oraz umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych. Pomaga nam też ograniczyć koszty związane z produkcją oraz pozwala na szybsze i bezpieczniejsze wprowadzanie zmian.