ZMIENIAMY FORMĘ PRAWNĄ

Przekształcenie Spółki Cywilnej w Spółkę Jawną.