POWSTANIE SPÓŁKI CYWILNEJ AGROSAD

Bracia Jerzy i Radosław Wróbel podpisują umowę Spółki Cywilnej.