O NAS

PRODUKCJA

KONFEKCJONOWANIE

TRANSPORT

GOSPODARSTWO ROLNE

GALERIA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

PROW 2014-2020 w AGROSAD sp. z o.o.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wzrost wartości dodanej poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie przygotowania produktów do sprzedaży.